top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze pagina (en alle documenten waarnaar wordt verwezen) bevat de algemene voorwaarden (de “voorwaarden”) waaronder u (“u/jou”) gebruik kunt maken van de clik.fit-website op www.clik.fit (de “website”). Lees deze pagina zorgvuldig door. Door de website te bezoeken en te gebruiken, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag u de website niet gebruiken.

De website wordt beheerd door Clik.Fit B.V., een in Nederland geregistreerd bedrijf met Kamer van Koophandel nummer 68405847. Ons BTW-nummer is NL857426400B01. Alle verwijzingen naar “Wij/ons” verwijzen naar Clik.Fit B.V..

Van tijd tot tijd kunnen we deze Voorwaarden wijzigen of herzien (bijvoorbeeld om veranderingen in technologie, ons bedrijfsmodel, de mogelijkheden om ons systeem of relevante wetten en regelgevende vereisten te weerspiegelen). We raden u daarom aan deze pagina Algemene Voorwaarden www.clik.fit/AlgemeneVoorwaarden regelmatig te bezoeken om de Voorwaarden te bekijken. In het geval van substantiële wijzigingen in de Voorwaarden, kunt u hiervan op de hoogte worden gesteld via een bericht op de website.

Door de website te gebruiken stemt u in met de voorwaarde
n.

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE 

De website is niet gericht op personen in landen waar de publicatie of beschikbaarheid van de website om welke reden dan ook verboden is en Clik.Fit verklaart niet dat de website of de inhoud ervan geschikt is voor gebruik of toegestaan is volgens de wetten van alle landen.

Toegang tot de website wordt op tijdelijke basis verleend en Clik.Fit behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de website, een deel van de website en/of alle functies en onderdelen van de website zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. Waar mogelijk zullen wij echter trachten geregistreerde gebruikers hiervan op de hoogte te stellen via een bericht op de website of per e-mail; Clik.Fit is niet aansprakelijk jegens u of derden voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting.

2. HOE HET CONTRACT TUSSEN U EN ONS TOT STAND KOMT 

Na het maken van een 3D scan (intraoral scanner) van uw gebit, kunt u direct een mondelinge bestelling plaatsen of uw gebitsbeschermer op een ander tijdstip per e-mail of via de website te bestellen. Na het plaatsen van een bestelling, maakt u een aanbod aan ons om het product of de producten die u hebt geselecteerd op deze voorwaarden te kopen. U accepteert uw bestelling onmiddellijk (zonder schriftelijke orderbevestiging) en de goederen worden in rekening gebracht en er ontstaat een contract tussen u en ons.

Wij bewaren alle gemaakte 3D scans en contracten en raden u aan deze ook te archiveren, aangezien de documenten later niet meer toegankelijk zijn.

3. PRIJS, AANBIEDINGEN EN BETALING

De prijs van onze product(en) is zoals vermeld op onze website, behalve in het geval van duidelijke fouten. De prijs is inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
We behouden ons het recht voor om onze prijzen van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen hebben echter geen invloed op bestellingen die we hebben geaccepteerd.

4. GARANTIE

Op het beugelbitje na worden de bestellingen voor jou op maat gemaakt en een gepersonaliseerd product kan alleen worden geannuleerd binnen 24 uur na het plaatsen van je ‘mondelinge’ en ‘schriftelijke’ bestelling. Dit komt omdat we het productieproces voor gepersonaliseerde producten starten na ontvangst van de bestelling.

Gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geretourneerd. We geven u een tevredenheidsgarantie van 30 dagen. U kunt binnen 30 dagen na de aankoopdatum een verzoek indienen voor terugbetaling of een vervangend product. Als u een product thuis heeft ontvangen maar u ontevreden bent, wordt uw aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) pas teruggestort wanneer wij het product retour hebben ontvangen. U ontvangt 10 maanden garantie tegen scheuren in het op maat gemaakte bitje. Beschadigingen voortkomend uit kauwen of knarsen vallen buiten de garantie. Het is noodzakelijk dat u meerdere foto’s en video’s stuurt van het probleem dat u met ons product heeft naar info@clik.fit of naar de vertegenwoordiger van Clik.Fit in uw land.


Uit voorraad producten kunnen geretourneerd worden mits ongebruikt en in originele verpakking, er mogen geen gebruikssporen zichtbaar zijn op het product zelf. Het thuis-hap-setjes is een uitzondering op het voorraad artikel, wanneer de afdruk niet is geretourneerd binnen 3 maanden na aankoop is Clik.Fit niet verplicht het bitje te leveren.

5. EIGENDOM

De inhoud van de website, zoals tekst, afbeeldingen, foto’s en ander materiaal, evenals de onderliggende html-broncode van de website (“Materiaal”) zijn eigendom van of worden beheerd door Clik.Fit of derden die hun materiaal in licentie hebben gegeven van Clik.Fit. Ongeautoriseerd gebruik van het materiaal kan in strijd zijn met dergelijke wetten.

U mag fragmenten van het materiaal downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. U dient alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen in het originele materiaal te behouden op elke kopie die u maakt. U mag het materiaal niet wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze exploiteren, geheel of gedeeltelijk, of het materiaal op openbare of commerciële doeleinden. U erkent hierbij dat u geen eigendomsrechten verwerft door het materiaal te bekijken of te downloaden.

Tenzij uitdrukkelijk anderszins is toegestaan onder deze voorwaarden of toepasselijk recht, is kopiëren, her distributie, her verzending, publicatie of commerciële exploitatie van het materiaal niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Clik.Fit.

6. VERTROUWEN OP INFORMATIE

De informatie en het materiaal op de website zijn niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. Hoewel wij alles in het werk stellen om fouten op de website te voorkomen, kan het materiaal onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij beloven niet dat de website en/of het materiaal ononderbroken of vrij van fouten zal zijn of dat eventuele gebreken zullen worden gecorrigeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verlies of enige schade voortvloeiend uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van de website en/of het materiaal, behalve dat niets in deze voorwaarden aansprakelijkheid uitsluit of beperkt voor verliezen die wettelijk niet mogen worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving.

7. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

We beloven je dat elk product van bevredigende kwaliteit is voor het doel waarvoor het product is geleverd.

Onze aansprakelijkheid voor verliezen die u lijdt als gevolg van het schenden van deze voorwaarden door ons, is beperkt tot de aankoopprijs van de producten die u hebt gekocht en eventuele verliezen die een voorzienbaar gevolg zijn van het schenden van de overeenkomst door ons. Verliezen zijn voorzienbaar als ze door u en ons konden worden voorzien op het moment dat uw bestelling door ons werd geaccepteerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die optreden als een neveneffect van het hoofdverlies of de hoofdschade of verliezen die niet voorzienbaar zijn door u en ons (zoals winstderving of verlies van zaken).

Niets in de voorwaarden is bedoeld om enige wijze onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of opzettelijke schendingen van de voorwaarden door ons die u het recht zouden geven om het contract tussen ons te beëindigen.

8. KOPPELINGEN NAAR ANDERE SITES

De website bevat hyperlinks naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites of webpagina’s van derden, noch aanvaarden wij verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen of boetes als gevolg van uw gebruik van links of het vertrouwen op de inhoud van websites waarnaar de website is gelinkt.

9. UW INFORMATIE

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Clik.Fit verzamelt echter wel bepaalde informatie die u aan de website verstrekt wanneer u een aanvraag doet of formulier invult. De informatie die Clik.Fit vraagt, is het minimum dat wij nodig achten om dit doel te bereiken. Clik.Fit kan de verkregen informatie over u, waaronder uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en gebruik van de website, gebruiken voor interne bedrijfs- en marketingdoeleinden. Lees voor meer informatie over het beleid van Clik.Fit voor het gebruik van uw gegevens ons Privacybeleid.

10. CONTACT OPNEMEN

Indien U vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Voorwaarden, de website, Onze producten of diensten, kunt U contact met ons opnemen via info@clik.fit, of per post via Clik.Fit B.V., Brainport Industrie Campus 1, 5657 BX Eindhoven, Nederland.

11. ALGEMEEN

De website is gevestigd in Nederland. Deze Voorwaarden en geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die volledig van kracht blijven.

Geen verklaring van afstand van een Bepaling zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van deze Bepaling of enige andere Bepaling. Deze voorwaarden en alle documenten waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de website en de levering van onze producten. Wijzigingen in deze voorwaarden moeten schriftelijk worden doorgevoerd en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Clik.Fit B.V..

Deze Voorwaarden kunnen door u niet worden toegewezen of overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze Voorwaarden zijn persoonlijk voor u en worden door u aangegaan ten behoeve van uzelf en niet ten behoeve van derden. Een persoon die geen partij is bij deze voorwaarden heeft geen recht om enige voorwaarde af te dwingen, behalve in het geval van fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

De paragraaftitels worden alleen voor het gemak gebruikt en hebben geen juridische betekenis.

bottom of page